Presentació: Ens cal un "Pla d'impuls de les matemàtiques"? per Maite Gorriz

Presentació: Seminari web: Les mates més enllà de l'aula.
40

Els resultats de les proves PISA 2012 mostren que l’alumnat de Catalunya obté una puntuació propera a la mitjana dels països de l’OCDE. Ara bé, si s’analitzen les dades, s’observen diferències significatives entre els nois i les noies, un baix nombre d’alumnes en les franges altes de rendiment, i diferències entre els estudiants pel que fa al domini dels diferents continguts i procediments matemàtics. A més de les diferències del nivell competencial, s’afegeix una vivència no gaire positiva d’una part important de l’alumnat cap a l’aprenentatge de les matemàtiques.

Així com el pla d’impuls de la lectura pretén la millora de l’èxit escolar potenciant la lectura sistemàtica en totes les àrees del curriculum al llarg de l’educació primària, ens preguntem si és necessari establir un pla per a l’impuls de l’aprenentatge transveral de les matemàtiques, i per fer-ho, quines actuacions han de desenvolupar els diferents actors educatius.

Podem fer de les matemàtiques una matèria transversal als centres? De quina manera les tecnologies poden ser una oportunitat? Com incrementem la competència matemàtica del professorat de primària? Com convertim les propostes innovadores en pràctiques generalitzades a les aules? Quin paper podrien jugar altres actors: famílies, mitjans de comunicació, associacions de professionals…? En definitiva, necessitem un pla integral per incrementar els rendiments en matemàtiques?

Pages
12
Date
2014
Project
Related Information