Propostes entorn del professorat i el Sistema Educatiu Català

10

La qualitat en l'educació s'assoleix amb més qualitat en els processos d'aprenentatge i ensenyament, però també amb més qualitat en la gestió de la funció docent i en les condicions dels centres i del sistema. L'objectiu del treball que aquí es presenta és reflexionar sobre alguns dels àmbits i qüestions cabdals que caracteritzen i descriuen l'actual servei educatiu al nostre país, oferint una visió crítica i un conjunt de propostes que engloben un replantejament del sistema educatiu català.

Pàgines
36
Data
2008
ISBN
978-84-85557-74-5
Projecte