Què es podria fer per millorar les competències matemàtiques?

19

Aquests són alguns dels aprenentatges i de les propostes que van sorgir en el debat del seminari presencial del 14 d'octubre de 2014 i del seminari web celebrat el 12 de novembre del mateix any.

Tradicionalment les matemàtiques s’associen al domini del càlcul i l’àlgebra. Com a disciplina escolar, acostuma a ser temuda i respectada per l’alumnat, les famílies i una part del professorat, que la veuen com una matèria massa abstracta. Tant és així que es dóna un trencament, i fins i tot rebuig, vers l’aprenentatge de les matemàtiques des d’abans de la secundària, que persisteix a l’edat adulta. Les dades mostren que el domini d’aquesta matèria és limitat, especialment perquè són pocs els estudiants que tenen rendiments alts, i que els resultats són desiguals (en particular, entre nois i noies). Com podríem millorar l’aprenentatge de les matemàtiques?

Páginas
8
Data
2016
Proyecto
 
Aquesta obra està subjecta a la llicència Creative Commons de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada (by-nc-nd).
Información relacionada