Què funciona en educació? Serveixen els programes d’estiu per millorar els aprenentatges i els resultats educatius dels alumnes?

3

Les vacances d’estiu deturen el ritme d’aprenentatge d’infants i adolescents, i en molts casos el fan retrocedir. En un context com el nostre, on uns llargs períodes de vacances estivals conviuen amb uns indicadors educatius generals bastant millorables, els programes d’aprenentatge a l’estiu semblen cridats a acomplir una funció central en la millora de les oportunitats educatives. Aquesta revisió d’evidència es pregunta fins a quin punt aquests programes poden acomplir aquesta funció.

 

Pages
23
Date
2016
ISBN
978-84-945263-1-2
Cap de projectes
Project
 
Què funciona en educació?
Aquesta obra està subjecta a la llicència Creative Commons de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada (by-nc-nd).
Aliances
Altres col·laboradors
Obra Social "la Caixa"
Related Information