Presentació: Quin model d’FP dual necessita Catalunya?

51

Presentació que acompanyava a l'acte: Quin model de formació professional dual necessita Catalunya?. Mostra l'evolució de la seva implementació a Catalunya i estableix elements essencials a través de propostes clares.

Pages
12
Date
2015
Project
Etiquetes
Related Information