Quines tendències socials impactaran en el futur de l’educació?

A partir de l’informe «Trends Shaping Education» de l’OCDE
13

Els qui treballen en temes relacionats amb l’educació sovint tendeixen a concentrar-se només en aquesta petita esfera de la societat i a no tenir en compte el que passa al voltant. Però no podem restar aliens al que ens envolta a nosaltres i al món educatiu: l’economia en un món global, la desruralització dels nostres països, les migracions internacionals o les noves estructures familiars són només alguns exemples de les esferes socials que interaccionen amb l’educació per bé i per mal.

Diuen que val més prevenir que curar, però per a poder proposar mesures i polítiques de prevenció cal disposar d’informació que ens permeti tenir una perspectiva a llarg termini del que ha passat fins al moment i que ens ajudi a predir què és el que pot succeir en un futur no molt llunyà. Les projeccions i els exercicis de prospectiva són eines necessàries per a definir polítiques exitoses, però requereixen d’una anàlisi i reflexió basada en assumpcions sovint incertes i menys específiques del que ens agradaria.

Pàgines
28
Data
2015
Projecte
Informació relacionada