Presentació: Seminari Web: Com implicar l'alumnat en els seus aprenentatges? per Jaume Funes

Estratègies per crear entorns educatius veritablement motivadors
34

Quines estratègies poden desenvolupar els centres educatius per esdevenir motors de motivació? Quins canvis cal introduir en la relació ensenyament-aprenentatge? Com es vinculen motivació i interessos individuals amb rendiment acadèmic? Com es poden capitalitzar els aprenentatges adquirits fora de l'escola? Tenim exemples de pràctiques exitoses? Són generalitzables al conjunt del sistema educatiu?

L'èxit escolar i personal són resultats clau que esperem dels sistemes educatius. Per aconseguir-ho, els experts destaquen la necessitat que es creï una veritable "comunitat d'aprenentatge", en la qual tant alumnes com professorat participin i experimentin el sentit d'aprendre. Dissortadament, el nostre sistema educatiu té nivells força alts de desafecció escolar: molts nois i noies viuen l'escola com un fet en bona part aliè a les seves vides personals i no se senten formar part d'una comunitat.

Per parlar de quines estratègies poden desenvolupar els entorns educatius per esdevenir motors de motivació, de quins canvis cal introduir en la relació ensenyament-aprenentatge; o de com es vinculen motivació i interessos individuals amb rendiment acadèmic i com es poden capitalitzar els aprenentatges adquirits fora de l'escola, la Fundació Jaume Bofill i la Universitat Oberta de Catalunya us conviden a aquest webinar conduït per Joan Badia, catedràtic de llengua i literatura, cofundador i membre de la plataforma PracticaReflexiva.pro i amb la participació de persones que han reflexionat sobre la desafecció escolar a Catalunya.

Pàgines
6
Data
2014
Projecte