Serveix la formació permanent del professorat per millorar els resultats educatius de l’alumnat?

14

Els programes de formació permanent són un instrument pensat per complementar la formació inicial del professorat, respondre als canvis socials i a les necessitats de l’alumnat, i transmetre als docents el coneixement que es va generant sobre les estratègies d’intervenció educativa. Però, són efectius aquests programes? Amb aquesta revisió de l’evidència, pretenem aportar dades amb un objectiu doble: saber si la participació en programes de formació per part del professorat en actiu té un efecte en el rendiment acadèmic i el desenvolupament dels infants, i donar pistes sobre les característiques que han de tenir els programes de formació permanent a casa nostra per aconseguir docents més preparats i efectius. 

Pàgines
27
Data
2019
ISBN
978-84-947887-6-5
Projecte
 
Serveix la formació permanent del professorat per millorar els resultats educatius de l’alumnat?
Novetat
Aliances
Temes
Informació relacionada