Serveix l’educació per moure’s entre atur, inestabilitat i estabilitat a la feina?

Una anàlisi del període 2002-2012
3

Els episodis d'inactivitat, atur i ocupació inestable (manca de seguretat en l'ocupació) tenen potencialment un gran impacte sobre la vida dels catalans i catalanes en edat de treballar i les seves famílies. La rellevància de la seguretat en l'ocupació esdevé dramàticament patent en el moment actual, on estar ocupat o no, marca sovint la frontera entre les dificultats i l'angoixa.

Al llarg dels darrers 30 anys, el mercat de treball català s'ha caracteritzat per unes taxes d’atur comparativament elevades, combinades amb una taxa de temporalitat també molt elevada. En aquest context, la seguretat en l’ocupació es converteix en un aspecte especialment valorat, al qual se sacrifiquen altres qüestions com ara l’adequació de la feina a les qualificacions.

Tot indica, per altra banda, que la manca de seguretat en l’ocupació no afecta aleatòriament els individus, sinó que ho fa en funció de determinats factors, entre ells el nivell educatiu aconseguit.

Pàgines
18
Data
2014
Projecte
Etiquetes
Informació relacionada