Serveixen els programes d’estiu per millorar els aprenentatges i els resultats educatius dels alumnes?

Síntesi d’evidències i aportacions

Aquest document sintetitza els resultats de l’opuscle Què funciona en educació? #3 d’abril de 2016, que inclou cinc metaanàlisis i dues revisions sistemàtiques (219 estudis) d’avaluacions sobre la relació entre programes d’aprenentatge a l‘estiu i rendiment acadèmic. També inclou les principals idees sorgides en els actes celebrats per presentar-los en públic.

Data
2020
Proyecto