Simbologies en l'espai públic. Els debats sobre l'ús del hijab a Europa

14

Aquest informe fa una anàlisi de l'ús del hijab tenint en compte diversos elements. D'una banda, la diversitat d'opcions que al·leguen les dones musulmanes per dur-lo, atès que no es tracta només d'una qüestió d'observança religiosa, sinó també d'expressió d'identitats i pertinences. I d'altra banda, la disparitat d'interpretacions que en fan les societats europees, que demostren tenir, en major o menor grau, un seriós recel respecte a l'ús d'aquesta peça de roba.

Pàgines
84
Data
2008
ISBN
978-84-8334-954-0