Sisena hora: una oportunitat o una dificultat per avançar?

6

En aquest informe sobre la sisena hora s'hi exposen les característiques dels diferents models d'implantació de la mesura i els efectes tècnics, socials i polítics que ha tingut. També s'hi presenten una sèrie de propostes sobre la direcció del procés, la formació i previsió de plantilles, el reforçament organitzatiu, el seguiment i avaluació de la qualitat, i la normativa a aplicar. La visió que ofereix és una visió contrastada des de les perspectives del sistema, dels centres educatius i dels agents socials.

Pàgines
88
Data
2007
ISBN
978-84-8334-835-2