Són efectius els programes d’educació socioemocional com a eina per millorar les competències de l’alumnat? / Com treballar l’autoregulació i la metacognició a l’aula: què funciona i en quines condicions?

5

Dins el món educatiu, existeix actualment el convenciment que, al costat de les competències cognitives “clàssiques”, relacionades amb àrees curriculars com les matemàtiques o la llengua, hi ha un altre tipus d’habilitats de gran transcendència per al desenvolupament personal i les oportunitats socials dels infants i els joves del segle xxi: són, d’una banda, les denominades habilitats socials i emocionals, i de l’altra, les competències metacognitives i regulatives.

Són nombroses les definicions que s’han fet d’unes i altres habilitats.

Per exemple, passarien per competències socioemocionals aspectes com la consciència i la gestió personal, la consciència social i les habilitats relacionals, o la capacitat de prendre decisions responsablement. Pel que fa a les competències metacognitives i d’autoregulació, s’acostuma a fer referència a les estratègies d’aprendre a aprendre i a elements motivacionals, d’autonomia, planificació i pensament crític.

 

 

Pages
40
Date
2016
ISBN
978-84-945870-7-8
Project
 
Són efectius els programes d’educació socioemocional com a eina per millorar les competències de l’alumnat? / Com treballar l’autoregulació i la metacognició a l’aula: què funciona i en quines condicions?
Aquesta obra està subjecta a la llicència Creative Commons de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada (by-nc-nd).
Aliances
Altres col·laboradors
Edu "Caixa". Obra Social "la Caixa"
Temes
Related Information