També catalans: Fills i filles de famílies immigrades

38

La Fundació Jaume Bofill ha promogut diverses recerques i espais de reflexió sobre la realitat que viuen els fills i filles de les famílies immigrades amb la voluntat de proposar noves línies d'actuació i d'obrir nous camps de reflexió que puguin ajudar a garantir la inclusió social d'aquests nois i noies. El resultat d'un d'aquests espais de reflexió és aquesta publicació, que recull les reflexions d'un seminari desenvolupat en el marc del programa Entrecultures, entre el juny de 2001 i el desembre de 2002, en el qual van participar un grup reduït d'experts amb diferents perfils professionals.

Pàgines
140
Data
2003