Tot un Món. Material didàctic 2

10

Aquest material didàctic és la segona part del material Tot un Món editat l'any 2007 sobre el mateix programa televisiu. Si bé en la primera part existia una clara orientació cognitiva en el conjunt de les propostes de treball, en aquesta segona s'ha introduït una dimensió més socioafectiva. La conformació de les actituds envers a la immigració no només depenen d'una informació correcta i suficient, sinó també de la percepció subjectiva i la vivència emocional que es tingui del fenomen. En aquest sentit, el denominat "mètode socioafectiu" esdevé una estratègia potent a l'hora d'aconseguir l'eliminació de prejudicis i estereotips que distorsionen la imatge de la nova ciutadania i alhora bastir una adhesió afectiva positiva envers una societat que és diversa des d'un punt de vista de l'origen cultural. En aquesta segona part de Tot un Món es proposen simulacions, estudis de casos i disseny d'accions que persegueixen els beneficis d'aquest mètode que s'adreça directament al canvi d'actituds. Podeu consultar la primera part.

Pàgines
128
Data
2010
ISBN
978-84-693-8099-4
Projecte
Informació relacionada