Per una ètica intercultural

Reflexions interdisciplinàries
30

La ciutadania democràtica exigeix ja, a les nostres societats pluriculturals, uns mínims comuns morals que donin la base de la convivència. Aquest llibre és el primer a tractar, en el nostre entorn acadèmic i cultural, de la necessitat d'impulsar una ètica intercultural. És fruit del treball d'un conjunt d'investigadors de diferents camps i universitats que volen anar més enllà dels acostumats elogis de la "diversitat" cultural i del "diàleg" entre cultures, per mirar de trobar els elements teòrics bàsics de la interculturalitat i les seves possibilitats pràctiques pel que fa a la convivència humana. El llibre recull els treballs presentats a les Primeres Jornades d'Ètica Intercultural celebrades el 2001 a Barcelona i organitzades per l'Observatori d'Ètica Intercultural del Parc Científic de Barcelona.

Pàgines
350
Data
2002
ISBN
84-8334-357-6