Us imagineu una Biblioteca Escolar com a agent d'equitat, cohesió i participació de la comunitat educativa?

Recull d'idees i pràctiques inspiradores (2/5)
80

Recull d'idees i de pràctiques inspiradores de nous usos de la biblioteca escolar vinculats als 5 reptes que ens proposa la crida Biblio(r)Evolució: revolució educativa, cohesió i participació de la comunitat educativa, dinamització cultural del centre educatiu, laboratori per a liderar i promoure un centre lector, i accés i participació activa a la cultura digital. Explora el teu repte i troba la inspiració que buscaves!

T'imagines una biblioteca escolar que... impulsi iniciatives que afavoreixin l’acollida, la inclusió i la creació de comunitat? Que promogui accions compartides per docents, famílies i alumnes? Que vetlli per l’equitat i la democratització dels recursos? Que obri espais de participació, apoderament i gaudi a les famílies? Que participi d’espais, propostes i projectes de coordinació amb d’altres centres i agents de la comunitat?

Pages
21
Date
2018
Project
 
Us imagineu una BE com a agent d'equitat, cohesió i participació de la comunitat educativa?
Novetat