Xarxes crítiques a Catalunya i Euskadi: antimilitarisme i okupació

25

Aquesta recerca constitueix la segona part dels resultats empírics de la recerca "La democràcia radical: pluralisme participatiu i xarxes d'acció col.lectiva a Catalunya i Euskadi i, igual que la primera part, pretén analitzar l'impacte de l'acció col.lectiva (moviments socials i altres actors rellevants) sobre el procés d'elaboració i els rendiments de les polítiques públiques. Amb aquesta finalitat, parteix d'un cert marc normatiu i conceptual, així com de l'ús de certes eines analítiques proposades des de les teories de xarxes de política pública i moviments socials.

Autors
Equip d’Anàlisi Política de la UAB
Universitat del País Basc
Pàgines
126
Data
2002