Col·leccions

Títol, autor...

Col·leccions

Informes breus és una col·lecció en què s'hi publiquen els resums i les conclusions principals d'investigacions i seminaris promoguts per la Fundació. També inclou alguns documents inèdits en llengua catalana. 

La col·lecció Polítiques és la col·lecció de recerques i els treballs promoguts per la Fundació amb més rellevància social i política. 

 

Debats d'Educació és un projecte creat per la Fundació Jaume Bofill i la UOC per impulsar el debat social sobre el futur de l'educació. El projecte consisteix en la celebració de debats per tractar temes claus, d'actualitat i de fons, sobre els reptes i els problemes que ha d'afrontar l'educació en el context social, polític i econòmic en què vivim. 

Col·lecció conjunta d’Ivàlua i la Fundació Jaume Bofill que recull revisions de l’evidència disponible sobre l’impacte de polítiques i pràctiques educatives sobre l’èxit educatiu, especialment dels col·lectius més desafavorits. 

Breus de política educativa amb propostes innovadores o posicionaments davant dels reptes educatius actuals.

A Què hem après? trobareu les respostes a les principals preguntes que ens hem formulat al voltant de l’educació. El relat s’inicia sempre en el context educatiu que ha motivat l’inici d’un projecte i acaba amb propostes d’intervenció o la identificació de les principals idees força.

Material de projectes sobre educació, lectura, famílies i molt més...

Col·lecció que ofereix una sèrie de recursos i materials reflexius per a la gestió de la diversitat sociocultural.

Col·lecció de llibres, guies i opuscles sobre Aprentatge Servei (APS) per contribuir a la posada en pràctica i a la millora d'aquesta pràctica educativa.