Arxiu històric

Títol, autor...

Resultats de la cerca

Arxiu històric

Conjunt de materials elaborats amb la finalitat de ser utilitzats per a discussions posteriors.

13

Col·lecció que recull i dóna difusió als continguts de les trobades a la Torre de Can Bordoi o a l'Aula Provença (debats, xerrades, jornades, tallers).

Conjunt d'estudis dedicats a l'anàlisi del comportament electoral a Catalunya. La col·lecció inclou estudis de totes les eleccions realitzades al llarg del segle XX (1901-2000).

Aquesta publicació recull les reflexions i conclusions de diferents seminaris.

Col·lecció que transcriu íntegrament els Debats del mateix nom, que tracteaven qüestions d'interès social i que estaven protagonitzats per persones implicades i expertes en aquests temes.

Col·lecció que recull investigacions encarregades per la Fundació.

En col·laboració amb la Fundació Caixa Sabadell.

Conjunt de treballs que es van destinar a promoure l'estudi de la realitat cultural popular catalana i a reflexionar sobre les seves potencialitats i aplicacions.

Investigacions que van ser encarregades i considerades d'especial rellevància social i política.

59

Col·lecció dedicada a fer conèixer les nombroses i variades experiències de pedagogia social que es van realitzar al nostre país.

Publicació d'investigacions a l'entorn de grans temàtiques d'interès general. Aquesta col·lecció precedeix en el temps a la col·lecció Polítiques.

Col·lecció que es dedicava a analitzar qüestions d'interès des d'una perspectiva de futur.

Full de periodicitat mensual dedicat íntegrament a ressenyar treballs d'investigació del 1993 al 2009.

Guies didàctiques que acompanyaven els vídeos educatius. Contenen informacions complementàries, suggeriments d'ús i bibliografia.