Què funciona en educació?

56

Col·lecció conjunta d’Ivàlua i la Fundació Jaume Bofill que recull revisions de l’evidència disponible sobre l’impacte de polítiques i pràctiques educatives sobre l’èxit educatiu, especialment dels col·lectius més desafavorits. 

La inspección de la educación: ¿qué modelos funcionan mejor?
NovetatCastellano
Què funciona en educació?
13
NovetatEnglish
Què funciona en educació?
13