Debats de l'Aula Provença

35

Col·lecció que transcriu íntegrament els Debats del mateix nom, que tracteaven qüestions d'interès social i que estaven protagonitzats per persones implicades i expertes en aquests temes.

Debats de l'Aula Provença
15
Debats de l'Aula Provença
14
Debats de l'Aula Provença
13
Debats de l'Aula Provença
12