Formació i ocupació

Projectes 12

Quin és la situació actual de la Formació de persones adultes a Catalunya? Quines necessitats i reptes hi ha? Quines actuacions de millora calen?

L'alta mobilitat social entre pares i fills del període 1955-2005 així com el paper clau de l'educació per afavorir el moviment de classes contrasta amb les dades 2003-2009, a on s'evidencia el fre a la mobilitat social, l'empobriment i la vulnerabilització.