Pedagogia

Projects 1

Quina aportació pot fer la reflexió i la pràctica pedagògica a la solució dels problemes que les dades PISA posen sobre la taula? Quines accions poden implementar-se a l’aula i al centre educatiu per a millorar la qualitat dels aprenentatges?

Events 1

07/11/2014
16:30h - 20:30h

Escola Collaso i Gil