Innovació

Projectes 28

Diagnosi sobre la situació del reforç escolar a Catalunya, en què volem identificar què cal fer per posicionar el reforç escolar com un element clau en el combat contra les desigualtats educatives i, per tant , com a eix d’actuació d’una política educativa orientada a l’èxit educatiu.

La crida Comunitats que Eduquen vol detectar iniciatives comunitàries que apostin pel treball i lideratge col·laboratiu entre diversos actors (es