educació superior

Projectes 1

Trobada internacional per definir el full de ruta de l’educació superior en base als objectius de l’agenda d’Educació 2030. La comunitat internacional reunida a Barcelona definirà les recomanacions per a totes les universitats del món, en matèria de responsabilitat social universitària.

Actes 2

¿Cuál es el rol de la Educación Superior en la ejecución de los objetivos de la Educación 2030?
08/10/2015 - 09:00
Quin és el rol de l’Educació Superior en l’execució dels objectius de l’Educació 2030.
08/10/2015 - 09:00