escola

Projectes 4

Hack the School busca 30 centres educatius que desitgin repensar els seus espais i elements escolars, amb l’objectiu d’elaborar propostes i solucions dirigides a millorar i a optimitzar l’aprenentatge dels seus alumnes i la vinculació entre els diferents membres de la seva comunitat educativa.

Enquesta a 1.500 famílies de Catalunya, en el marc del projecte "Famílies amb veu" per tal de copsar les dinàmiques i abast de la participació de les famílies a l’escola.

Actes 3

07/03/2013 - 19:00

Sala de la Fundació Universitat de Girona

Debat d'Educació amb Richard Gerver
07/03/2013 - 18:30

MACBA

21/02/2013 - 18:00

Sala d'actes de la Facultat d'Educació de la Universitat de Vic