equitat

Projectes 6

La crida Comunitats que Eduquen vol detectar iniciatives comunitàries que apostin pel treball i lideratge col·laboratiu entre diversos actors (es

Volem elaborar una diagnosi sobre les polítiques de petita infància a Catalunya, que permeti entendre quins són els debats i com s'estan plantejant, a quina necessitat present i futura responen els serveis, quins són els actors principals i quines les evidències científiques disponibles.