Aprenentatge Servei - APS

15

Col·lecció de llibres, guies i opuscles sobre Aprentatge Servei (APS) per contribuir a la posada en pràctica i a la millora d'aquesta pràctica educativa.