Debats d'Educació

48

Debats d'Educació és un projecte creat per la Fundació Jaume Bofill i la UOC per impulsar el debat social sobre el futur de l'educació. El projecte consisteix en la celebració de debats per tractar temes claus, d'actualitat i de fons, sobre els reptes i els problemes que ha d'afrontar l'educació en el context social, polític i econòmic en què vivim.