Debats de l'Aula Provença

35

Col·lecció que transcriu íntegrament els Debats del mateix nom, que tracteaven qüestions d'interès social i que estaven protagonitzats per persones implicades i expertes en aquests temes.

Debats de l'Aula Provença
35
Debats de l'Aula Provença
34
Debats de l'Aula Provença
33
Debats de l'Aula Provença
32
Debats de l'Aula Provença
26
Debats de l'Aula Provença
25