Immigració

Projects 3

Diagnosi sobre les problemàtiques i necessitats de les famílies estrangeres a partir d’una revisió documental, anàlisi de les polítiques existents i dels discursos d’actors clau.

És el darrer volum de la col∙lecció Conciutadania Intercultural, que ofereix al professorat recursos i materials per a la gestió de la diversitat sociocultural.