Actes

Nom de l'acte

Enero 2017

Diciembre 2015

02/12/2015
18:00h - 20:00h
Repensant l’avaluació de l’aprenentatge servei: oportunitats i eines per la millora

Al tractar-ser d’activitats que es basen en la vida real quines oportunitats d’avaluació competencial afavoreix l’APS?

Noviembre 2014

07/11/2014
16:30h - 20:30h

Escola Collaso i Gil

Sant Pau, 101

A la jornada, a més d'experiències, tindrem l'oportunitat d'escoltar les reflexions i l'experiència de la professora Dolores Perillán