Primària

Projects 3

NOVETAT! NOU WEB: www.magnet.cat. El programa Magnet està inspirat en les Magnet Schools dels EE.UU. Es tracta d'un model pensat per aconseguir major heterogeneïtat en els centres escolars a través d’una oferta educativa atractiva i innovadora que funcioni com a magnetisme per a les famílies.

És el darrer volum de la col∙lecció Conciutadania Intercultural, que ofereix al professorat recursos i materials per a la gestió de la diversitat sociocultural.