Inclusió

Projectes 2

«Educació Post 2015. Equitat i qualitat per a tothom» és un projecte liderat pel Centre UNESCO de Catalunya i la Fundació Jaume Bofill i orientat a contribuir al debat sobre els objectius per a l’educació mundial post 2015, que es presentarà enguany a la UNESCO i a la comunitat internacional.

Aquest projecte ofereix recursos i materials de qualitat que aportin conceptes, reflexions, i perspectives al professorat per comprendre i gestionar la diversitat sociocultural present a l'aula.