Acollida

Projectes 2

Diagnosi sobre les problemàtiques i necessitats de les famílies estrangeres a partir d’una revisió documental, anàlisi de les polítiques existents i dels discursos d’actors clau.

Aquest projecte ofereix recursos i materials de qualitat que aportin conceptes, reflexions, i perspectives al professorat per comprendre i gestionar la diversitat sociocultural present a l'aula.