dades obertes

Projects 1

Dades obertes per a la recerca en educació vol generar coneixement sobre les bases de dades que serien útils per a la recerca, la manera d’accedir-hi i l’opinió de la comunitat investigadora sobre les dades obertes.

Events 1

Quines bases de dades estan disponibles per a fer recerca en educació?
11/28/2014 - 18:00