opinió

Projectes 1

Un projecte que vol copsar prioritats i percepcions, valoracions i sensibilitats sobre l’educació del país.