Centres educatius

Projectes 29

Com podem redissenyar la primera trobada amb les famílies per millorar el seu compromís amb l’educació dels alumnes al centre?

Hack the School busca 30 centres educatius que desitgin repensar els seus espais i elements escolars, amb l’objectiu d’elaborar propostes i solucions dirigides a millorar i a optimitzar l’aprenentatge dels seus alumnes i la vinculació entre els diferents membres de la seva comunitat educativa.

Actes 52

Quines estratègies calen per atendre la diversitat d’una manera veritablement inclusiva?
18/04/2018
18:00h - 20:00h

Palau Robert / sala Cotxeres

Quines mesures poden ajudar a aconseguir un lideratge més efectiu en els centres educatius?
22/11/2017
18:00h - 19:30h