Centres educatius

Projectes 29

Volem realitzar un diagnòstic complet de l’escolarització a Granollers en els nivells educatius de primària i secundària; elaborar un conjunt de propostes d’intervenció educativa a diferents nivells, de manera participada amb els diferents actors municipals, així com elaborar un nou mapa escolar del municipi.

Com podem redissenyar la primera trobada amb les famílies per millorar el seu compromís amb l’educació dels alumnes al centre?

Actes 52

Quines estratègies calen per atendre la diversitat d’una manera veritablement inclusiva?
18/04/2018
18:00h - 20:00h

Palau Robert / sala Cotxeres

Quines mesures poden ajudar a aconseguir un lideratge més efectiu en els centres educatius?
22/11/2017
18:00h - 19:30h