Consells escolars

Projects 1

Procés participatiu a l’àrea metropolitana de Barcelona i a Lleida en el marc del projecte "Famílies amb Veu", amb l'objectiu d'implicar pares i mares de les AMPA de centres públics i privats de Catalunya, així com directors de centre i tècnics locals d’educació.

Events 1

Protagonistes del canvi educatiu
02/19/2014 - 09:00

CCCB