Centres educatius

Proyectos 30

Educació 360 és una iniciativa educativa, social i política que planteja connectar els aprenentatges que es produeixen en tots els temps i espais de la vida de les persones.

Com podem redissenyar la primera trobada amb les famílies per millorar el seu compromís amb l’educació dels alumnes al centre?

Actos 52

Quines estratègies calen per atendre la diversitat d’una manera veritablement inclusiva?
18/04/2018
18:00h - 20:00h

Palau Robert / sala Cotxeres

Quines mesures poden ajudar a aconseguir un lideratge més efectiu en els centres educatius?
22/11/2017
18:00h - 19:30h