equitat

Projectes 7

Volem elaborar una diagnosi sobre les polítiques de petita infància a Catalunya, que permeti entendre quins són els debats i com s'estan plantejant, a quina necessitat present i futura responen els serveis, quins són els actors principals i quines les evidències científiques disponibles.

Aquesta recerca recull el coneixement disponible sobre els impactes socials i educatius de la jornada escolar contínua.

Actes 5

01/03/2012 - 17:30

Manresa, als Serveis Territorials a la Catalunya Central 

  •  

Notícies 3