Qualitat educativa

Projectes 6

Enquesta realitzada a 1.500 AMPA a Catalunya i 1.400 directors d’escola en el marc del projecte "Famílies amb Veu" per diposar d’un retrat fiable i fidel de l’activitat de les AMPA, les seves relacions, la magnitud de la participació i la seva contribució a la qualitat i l’equitat educativa.

Aquesta recerca recull el coneixement disponible sobre els impactes socials i educatius de la jornada escolar contínua.

Actes 2

Notícies 4