Formació i ocupació

Projectes 6

El Panel de Desigualtats Socials a Catalunya (PaD) és una enquesta longitudinal que des del 2001 i fins el 2012 permet una mirada única sobre la realitat de Catalunya. 

"Via Universitària" és una enquesta en línia als estudiants universitaris per tal de conèixer qui són, com és el seu pas per la universitat i què n’esperen.