Famílies

Projectes 23

Com podem redissenyar la primera trobada amb les famílies per millorar el seu compromís amb l’educació dels alumnes al centre?

Un projecte que vol copsar prioritats i percepcions, valoracions i sensibilitats sobre l’educació del país. 

Actes 26

Estratègies per fer reunions de nivell que ajudin a implicar les famílies i compartir el projecte de centre
21/09/2016
18:00h - 19:00h
Lecxit: Lectura i èxit educatiu
12/12/2015
09:00h - 14:00h
Paul Howard-Jones: l’aprenentatge a partir de la comprensió dels processos cognitius i la neurociència
10/11/2015
18:30h - 20:00h

Auditori del MACBA