Aprenentatge al llarg de la vida

Projectes 10

Educació 360 és una iniciativa educativa, social i política que planteja connectar els aprenentatges que es produeixen en tots els temps i espais de la vida de les persones.

Videoconferències on diferents ponents reflexionen sobre una temàtica concreta en format àudio o vídeo i un grup de participants segueixen la sessió plantejant les seves preguntes o reflexions.