Innovació

Projectes 28

Volem donar suport i acompanyar als emprenedors educatius en la generació de propostes innovadores al mateix temps que enfortir el vincle amb la comunitat compromesa a través de campanyes de micromecenatge.

Aquest projecte vol fer una contribució decisiva al desplegament d’una estratègia de recerca i innovació educativa a Catalunya, a partir de la construcció d’una agenda de propostes clau construïda a partir del treball de prospectiva internacional, l’anàlisi del ecosistema d’innovació educativa català i la implicació de amb la comunitat.

Actes 61

I si repensem els usos de la biblioteca escolar?
09/11/2017
18:00h - 20:00h
Codirectores de Networks of Inquiry and Innovation and the Aboriginal Enhancement Schools Network
06/11/2017
18:30h - 20:00h