Actes

Nom de l'acte

September 2020

20/09/2020
18:00h - 20:00h

Hores d’ara ningú dubta que al costat de les competències clàssiques relacionades amb el currículum, hi ha altres habilitats que també són molt imp

July 2020

25/07/2020 - 17:00h

Avaluar els aprenentatges de l'alumnat és una de les tasques a les que els docents dediquen més temps.

25/07/2020 - 16:30h

Al llarg de la seva trajectòria educativa, l’alumnat ha de prendre decisions importants i superar múltiples reptes.