Actes

Nom de l'acte

Abril 2020

25/04/2020
09:45h - 12:00h

On line

1r Edcamp Online

El proper dissabte 25 d'abril celebrarem el primer #EdcampOnline, un nou format Edcamp que manté l'essència i els principis i que s'organitzarà i c

Febrer 2019

Setembre 2018