Què funciona en educació?

47

Col·lecció conjunta d’Ivàlua i la Fundació Jaume Bofill que recull revisions de l’evidència disponible sobre l’impacte de polítiques i pràctiques educatives sobre l’èxit educatiu, especialment dels col·lectius més desafavorits. 

NovetatEnglish
Què funciona en educació?
13
What impact do guidance and counselling programs have on students?
NovetatEnglish
Què funciona en educació?
12