Què funciona en educació?

55

Col·lecció conjunta d’Ivàlua i la Fundació Jaume Bofill que recull revisions de l’evidència disponible sobre l’impacte de polítiques i pràctiques educatives sobre l’èxit educatiu, especialment dels col·lectius més desafavorits.